Sök bok - Enkel sökning

För mer specifik sökning, gå till Avancerad sökning.


Ange dina sökvillkor nedan och klicka på Sök. 
Sökord:
 
  
 
Avancerad sökning
 

Sök i Strindbergs eget bibliotek

August Strindberg hade under sitt liv tre bibliotek. Bara det sista finns bevarat till våra dagar. Strindbergs bibliotek ser idag i stort sett ut som det gjorde när han lämnade det för sista gången. Tack vara Strindbergs gode vän, Vilhelm Carlheim Gyllensköld, som dokumenterade och förtecknade biblioteket, har man kunnat återställa det nästan identiskt med hur det såg ut


Det finns 6813 nummer: förutom böcker även broschyrer, kartblad, tidskrifter, musikalier etc. Antalet titlar är 2750.


De ämnen som är rikligast förekommande är skönlitteratur (ca 600 titlar), språkvetenskap (drygt 300 titlar), matematik/naturvetenskap (400 titlar), men också avdelningarna Religion, Historia, Geografi och Samhällsvetenskap är rikt företrädda.


Det är ett arbetsbibliotek. Böckerna användes som verktyg för att samla information till författarskapet. Han läste med pennan i hand och det finns mängder med understrykningar, överstrykningar, kommentarer och andra anteckningar i böckerna.


I biblioteksdatabasen finns endast de sidor som innehåller understrykningar och anteckningar av Strindberg. Databasen är inte komplett.